TIDSSKJEMA FURUMOMILA 2020

TIDSSKJEMA FURUMOMILA 2020
NB: STARNUMMER MÅ HENTES SENEST 1 TIME FØR START
STARTNUMMER HENTES PÅ SKØYTEBANEN
Innslipp Innslipp
Starttid Skøytebane Stadion
Kohort 1 10:00- 10:06 08:30 08:30
Kohort 2 10:50 – 10:54 09:30 10:15
Kohort 3 12:15-12:21 10:20 11:30
Kohort 4 13:00 – 13:07 11:45 12:25
Kohort 5 14:15 – 14:22 12:40 13:30
Kohort 6 15:45 – 15:52 13:45 15:00