Påmeldingsvilkår for Furumomila

Vennligst les nøye gjennom vilkårene

1. Bindende påmelding
Påmeldingen er bindende. Det gis ingen refusjon ved sykdom, skade e.l.

2. Avlysning
Ved avlysning av våre arrangement før arrangementsdagen kan arrangøren beholde 50% av startkontingenten til dekning av utgifter. Dersom arrangementet må flyttes til et annet sted på samme dato, eller avlyses for deretter å bli gjennomført på en senere dato, eller for å bli flyttet til et annet sted på en ny dato, har de som var påmeldt til den opprinnelige dato, men som ikke stiller til start på ny dato ikke krav på tilbakebetaling av noen del av startkontingenten. Ved avlysning i løpet av arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen force majeure, beholder arrangøren startkontingenten.

3. Transport, overnattingskostnader, o.l
Transport, overnattingskostnader og lignende vil ikke bli refundert ved sykdom, skade eller ved avlysning av arrangementet.

4. Personopplysninger og bruk av personlige bilder
Ved påmelding til våre arrangement, samtykker du i at ditt navn vil bli offentliggjort i start- og resultatlister, som også blir lagt ut på web i søkbar form, slik at også tidligere års resultater kan gjenfinnes. Disse listene kan også inneholde opplysninger om aldersklasser og klubbmedlemskap. Persondata og resultater vil bli lagret i vår database i samsvar med bestemmelsene i Personopplysningsloven. Bilder av deltakerne vil kunne legges ut på web av arrangøren, eller tredjepart, etter avtale med arrangøren, på en slik måte at bilder av den enkelte deltaker kan finnes ved søk.

5. Bruk av situasjonsbilder
Påmelding innebærer samtykke til at situasjonsbilder av deg blir lagt ut på våre hjemmesider og Facebookside etter arrangementet. Slike bilder vil inngå i vårt fotoarkiv og kunne bli gjenstand for gjenbruk av lignende art, f.eks i arrangørens tidsskrifter og publikasjoner. Bilder kan også bli brukt i kommersiell sammenheng. Bildene benyttes for og til aviser, tidsskrifter og andre tredjeparter. Ved videresalg av bilder har kjøperen ansvaret for at bruken skjer i samsvar med relevant regelverk.

6. Generelle bestemmelser for arrangementet
Løpet blir arrangert etter Norges friidrettsforbund sine regler. NIFs dopingbestemmelser gjelder for alle arrangementet. Deltagerne plikter å rette seg etter arrangørens instrukser og regler.