Furumomila 2020

Furumomila 2020
Vi ønsker å gjennomføre Furumomila 2020. Vi er nå godt igang med å planlegge gjennomføringen av løpet med gjeldende Corona regelverk.
Så lenge det ikke blir innført strengere regler i forhold til antall pr arrangement på 200 vil Furumomila bli gjennomført. OM vi skulle måtte avlyse, vil startkontigenten refunderes!

Vi har satt en begrensning ut ifra gjeldene regelverk, da klarer vi maks 400 deltakere på 5km og 600 deltakere på 10km. Det vil da bli puljer på 25 løpere med et startintervall til neste pulje. Når de første 200 har løpt og forlatt stadion slippes de neste 200 inn, slik at det aldri vil være mer enn tillatt antall på stadionområdet.

Det blir ikke buss fra parkeringen i år, det tar 7-10min å gå fra parkering til startnummerutdeling.
Tidskjemaet ser foreløpig slik ut:

10.00 start 5km gruppe 1
11.30 start 5km gruppe 2
13.00 start 10km gruppe 1
14.30 start 10km gruppe 2
16.00 start 10km gruppe 3

Tidskjemaet kan bli endret!

Viktig at du oppgir antatt slutt tid ved påmelding, slik at du kommer i et heat på ditt nivå.

Publikum vil i år ikke ha adgang til stadion.

Vi jobber med litt forskjellige løsninger på hvordan vi skal gjennomføre 1,5km. Dette kommer vi tilbake til.

Påmelding: Påmelding Furumomila 2020