Foreløpig tidsskjema, Furumomila 2020:

10-12:  Turmarsj går fra skøytebanerundkjøringa

10.00: Start Kohort 1 5km
10.50: Start Kohort 2 5km
12.15: Start 1,5km
13.00: Start Kohort 1 10km
14.15: Start Kohort 2 10km
15.45: Start Kohort 3 10km

Det vil kunne forekomme justering av tidskjematet