Foreløpig tidsskjema, Furumomila 2020:

10-12:  Turmarsj går fra skøytebanerundkjøringa

10.00: Start Kohort 1 5km  (løpstid 15 – 25min)
10.50: Start Kohort 2 5km   (løpstid 25+)
12.15: Start 1,5km
13.00: Start Kohort 1 10km (løpstid 29.15- 45min)
14.15: Start Kohort 2 10km (Løpstid 45-53min)
15.45: Start Kohort 3 10km (løpstid 53+)

Det vil kunne forekomme justering av deltakere i riktig kohort frem mot løpsstart.